นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
BUYDEE

BUYDEE ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ BUYDEE.com ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล เป็นต้น เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด, การส่งข่าวสาร และระบบการค้นหาในเว็บไซต์


การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของท่านจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ต้องการซื้อหรือผู้สนใจติดต่อไปยังผู้ขายได้


การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

BUYDEE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด


คุ้กกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของ BUYDEE บางส่วนใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้